【SCJ】日本学術会議ニュース・メールNo841 が配信されました

** 日本学術会議ニュース・メール ** No.841** 2023/5/19
 1.【開催案内】公開シンポジウム 「コロナ感染症をめぐる記録と記憶?何を、誰が、どう残すか?」
2.【開催案内】公開研究会「社会的包摂ビジョン:孤独・孤立を越える」
【SCJ】日本学術会議ニュース・メールNo.841pdf.